دستگاه دستگاه حبه كن سير مدل FSH-G1

این دستگاه با چرخش دو غلتک لاستیکی نرم خلاف جهت یک دیگر، سیرهای ریخته شده در مخزن را حبه کرده و فن موجود در دستگاه پوسته ها و ریشه های سیر را جدا نموده و سیر پاک شده از جلوی دستگاه بیرون می ریزد.