بیش از
40
سال تجربه
شرکت فلاح شهر در سال ۱۳۶۱ با انگیزه دست یابی به خود کفایی صنعتی - تولیدی و رفع کمبود ابزار و وسایل کشاورزی شروع به فعالیت نمود و با تکیه بر تجارب نیروهای متخصص خود تولید اینگونه ادوات را در دستور کار شرکت قرار داد.
شرکت فلاح شهر در سال ۱۳۶۱ با انگیزه دست یابی به خود کفایی صنعتی - تولیدی و رفع کمبود ابزار و وسایل کشاورزی شروع به فعالیت نمود و با تکیه بر تجارب نیروهای متخصص خود تولید اینگونه ادوات را در دستور کار شرکت قرار داد.

ماشین آلات کشاورزی

انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

تجهیزات صنعتی

انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

محصولات ما

شرکت فلاح شهر در سال ۱۳۶۱ با انگیزه دست یابی به خود کفایی صنعتی - تولیدی و رفع کمبود ابزار و وسایل کشاورزی شروع به فعالیت نمود و با تکیه بر تجارب نیروهای متخصص خود تولید اینگونه ادوات را در دستور کار شرکت قرار داد.