دستگاه کاشت سیب زمینی مدل FSH-MP2

 • تعداد ردیف کاشت : 2 ردیف
 • تنطیم عرض کاشت در 3 حالت (60/68/75)
 • عرض کمتر و بیشتر به صورت سفارشی

دستگاه برداشت سیب زمینی مدل FSH-H2T1

 • تعداد ردیف برداشت : 2 ردیف
 • حدود عملکرد : ۰/۵ هکتار در ساعت
 • ظرفیت مخزن : ۶۰۰ کیلوگرم

دستگاه کودپاش شیمیایی مدل FSH-FD2

 • تعداد دیسک پرتاب : 2 عدد
 • عرض پاشش کود : 24 متر
 • مناسب برای انواع کشت آبی و دیم

دستگاه کودپاش شیمیایی مدل FSH-FM1

 • نوع اتصال : 3 نقطه
 • ظرفیت مخزن : 1000 کیلوگرم
 • مناسب برای انواع کشت آبی

دستگاه برداشت چغندر‌‌‌ قند مدل FSH-SB2

 • تعداد ردیف برداشت : 3 ردیف
 • نوع اتصال به تراکتور: 3 نقطه
 • نیروی محرکه : شفت pto تراکتور

دستگاه حبه کن سیر مدل FSH-G1

این دستگاه با چرخش دو غلتک لاستیکی نرم خلاف جهت یک دیگر، سیرهای ریخته شده در مخزن را حبه کرده و فن موجود در دستگاه پوسته ها و ریشه های سیر را جدا نموده و سیر پاک شده از جلوی دستگاه بیرون می ریزد.

دستگاه بذرکار مدل FSH-SP9

 • تعداد ردیف کاشت : 18 ردیف
 • نوع اتصال : 3 نقطه
 • مناسب برای انواع کشت آبی و دیم